Pyszne targowisko FOODWISE

Gry
Pyszne targowisko FOODWISE
Marta Karbowa-Grzonkowska Marta Karbowa-Grzonkowska

Gry planszowe ponownie podbijają serca dzieci i rodziców!
To świetny sposób, który pozwala na edukację poprzez zabawę.

PYSZNY TARG FOODWISE to zabawa przeznaczona dla dzieci i rodziców.

Prosta mapa prowadząca od startu do mety ukrywa 14 skarbów natury.

Znajdź je między straganami wraz ze swoim dzieckiem!

PRZYGOTUJ GRĘ:
 1. Wydrukuj planszę PYSZNY TARG FOODWISE
 2. Wydrukuj KARTY PYSZNY TARG FOODWISE 
  (4 karty mieszą się na jednej stronie A4, więc pamiętaj, aby odpowiednio dostosować opcję druku).
CEL GRY:

Celem gry jest zebranie jak największej ilości produktów na PYSZNYM TARGU FOODWISE.
Kartę z produktem otrzymujemy w momencie, w którym po wyrzuceniu kostką 
przesuwamy się na miejsce oznaczone czerwonym koszyczkiem i poprawnie odpowiemy na pytanie z karty.

ZASADY GRY:
 1. Przygotuj odpowiednią ilość pionków oraz kostkę do gry.
 2. Karty gry umieszczamy obok planszy (pytaniem w dół).
 3. Pierwszy rzuca kostką najmłodszy gracz. 
 4. Kolejne rzuty odbywają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 5. Gracz porusza się po planszy zgodnie z wyrzuconą ilością oczek na kostce.
 6. Jeśli (po rzuceniu kostką) pionek przesunie się na pole oznaczone czerwonym koszyczkiem, 
  gracz pobiera pierwszą kartę ze stosu i przekazuje ją graczowi po jego lewej stronie do odczytania.
 7. Jeśli odpowiedź jest poprawna, gracz otrzymuje kartę (1 punkt).
  Jeśli nie, karta zostaje odłożona na bok.
 8. Wygrywa gracz, który odkryje najwięcej skarbów (tj. odpowie prawidłowo na pytania z kart) na PYSZNYM TARGU FOODWISE.

 

   Plansza PYSZNY TARG FOODWISE pobierz

   Karty PYSZNY TARG FOODWISE pobierz

Facebook Pinterest Instagram e-mail
Powrót