Celiaklia - choroba,o której możemy nie wiedzieć

Żywienie w chorobach

Na świecie na celiakię choruje ok. 1 % populacji ogólnej. Warto wiedzieć,że tylko 1 na 10 chorych wie, że choruje na celiakię. W ostatnich latach większość nowo rozpoznanych przypadków choroby dotyczy pacjentów, którzy zgłaszają objawy niedotyczące przewodu pokarmowego. Coraz rzadziej mamy do czynienia z typową klasyczną postacią celiakii, w której pacjent obserwuje u ciebie specyficzne objawy z przewodu pokarmowego.


Celiakia czyli inaczej choroba trzewna, to układowa choroba o podłożu autoimmunologicznym wywołana przez gluten (białko zbóż) zawarty w diecie u osób genetycznie predysponowanych. Chorobowa charakteryzuje się glutenozależnym występowaniem objawów klinicznych, przeciwciał swoistych dla celiakii.  Zatem zachorowanie na celiakię związane jest z predyspozycją genetyczną. Markerami są ludzkie antygeny lukacytarne HLA.

Obraz kliniczny objawów może być różny u poszczególnych chorych i zależy od postaci choroby.
Objawy możemy podzielić na te z dotyczące przewodu pokarmowego, jak i spoza przewodu pokarmowego.


Do objawów z przewodu pokarmowego należą:
 • przewlekła biegunka
 • bóle brzucha
 • wzdęcia
 • oraz rzadsze takie jak: nudności, wymioty, zaparcia czy nawracające afty u jamie ustnej

Natomiast objawy spoza przewodu pokarmowego to:
 • zwolnienie przyrostu masy ciała u dzieci
 • niskorosłość
 • osteoporoza
 • niedokrwistość (anemia)
 • opóźnienie dojrzewania
 • zapalenie stawów
 • przewlekłe zmęczenie


Nasilenie występujących objawów jest związane z stopniem zaniku kosmków jelitowych.  W przypadku zaniku kosmków na długości całego jelita wówczas obserwujemy tak zwany zespół złego wchłaniania. Ponieważ to właśnie jelito cienkie odpowiada za wchłanianie do krwioobiegu substancji odżywczych z pożywienia.
Natomiast, gdy zmiany w obrębie kosmków jelitowych są mniej rozległe możemy nie obserwować objawów z przewodu pokarmowego.


Postacie celiakii


Celiakia nie jest chorobą, która ma jedną jasną postać. Dlatego trudno jest ją ocenić, a co za tym idzie diagnozować. Jest to choroba, w której wyróżnia się 3 postacie.


Postać klasyczna


Jest to postać, w której dominują nasilone typowe objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak przewlekła biegunka, bóle brzucha czy wzdęcia oraz zahamowanie tempa przyrostu masy ciała. Ta postać ze względu na swoje nasilone, charakterystyczne objawy jest diagnozowana w wieku wczesnodziecięcym.


Postać nietypowa


Jest to postać choroby, kiedy dominujące występujące objawy nie dotyczą przewodu pokarmowego. W związku z obrazem klinicznym często postać taka nie jest od razu kojarzona z chorobą.


Postać niema


W przebiegu tej postaci choroby trzewnej nie obserwuje się objawów klinicznych. W związku z brakiem objawów większość chorych nie zdaje sobie sprawy z choroby i nie podejmuje diagnostyki.

 

autor: Paulina Gryz-Ryczywolska

Facebook Pinterest Instagram e-mail
Powrót